Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai visoms asmeninio vartojimo prekėms (fiziniams asmenims) nustato 24 mėn. garantinį laikotarpį, nebent prie prekės aprašymo nurodyta yra kitaip. Juridiniams subjektams (įmonėms) garantijos terminas taikomas/netaikomas pagal gamintojų nustatytus garantinius terminus.